Center map
Traffic
Bicycling
Transit
My location

Google MapsGet Directions

Do Vile Inge možete doći ovako

Adresa

Kontakt/Hrvatska Vila Inge
Obitelj Tutić
Šetalište 25. travnja br. 29
51417 Mošćenička Draga
Kroatien
Telefon: +385(0)51-737866
Mobitel: +385(0)99-6667423

Kontakt/Njemačka obitelj Tutić
Obitelj Tutić
Wirtsgasse 5
94344 Wiesenfelden
Njemačka
Telefon: +49(0)9966-910098
Mobitel: +49(0)170-2701335

Poslati poruku

Identifikacija ponuditelja u skladu s čl. 6 Zakona o telekomunikacijskim uslugama i čl. 10 Državnog ugovora o medijskim uslugama

Villa-Inge
Reinhard Tutić
Šetalište 25. travnja br. 29, 51417 Mošćenička Draga
Telefon: +385(0)51-737866
Mobitel: +385(0)99-6667423
Napisati e-mail
OIB: 95939430179

Opća odgovornost za sadržaj

Ponuda stranice villa-inge.eu dijelom se sastoji od redakcijskih sadržaja za koje postoje odgovornost. Što se tiče komentara i trackbackova koje nam čitatelji stavljaju na raspolaganje, ne jamčimo za njihovu ispravnost niti preuzimamo za njih odgovornost. Ponuditelj, Villa Inge, nema utjecaja na sadržaj i oblikovanje stranica na koje vode linkovi. Korisnici linkove koji vode izvan stranice villa-inge.eu koriste na vlastitu odgovornost.

Autorsko pravo

Dizajn početne stranice, korištene grafike te skupljanje doprinosa zaštićeni su autorskim pravom. Stranice se smiju umnožavati samo za privatnu upotrebu bez izmjene, a umnoženi primjerci se bez dozvole ne smije distribuirati. Pojedinačni doprinosi su također zaštićeni autorskim pravom; dodatne informacije se eventualno mogu pročitati tamo.

Opći uvjeti poslovanja

Dragi klijenti, molimo Vas da Općim uvjetima poslovanja u nastavku posvetite pozornost jer reguliraju poslovni odnos između vas i pansiona Vila Inge.

Opći uvjeti poslovanja

Ako su soba/apartman naručeni i potvrđeni ili pripremljeni u kratkom roku, smatra se da je sklopljen ugovor o smještaju. Narudžba i potvrda mogu se izvršiti usmeno, telefonski, pismo, telefaksom ili elektronički. Ako iz tehničkih razloga ili zbog roka nije ili više nije moguće formalno potvrditi navedeno, dovoljnima se smatra narudžba i priprema smještaja od strane pansiona Vila Inge.

Cijenu ukupne rezervirane usluge smještaja druga ugovorna strana uvijek plaća unaprijed pri rezervaciji, a najkasnije pri dolasku u pansion Vila Inge. Troškovi smještaja mogu se u mjestu pružanja usluge platiti samo gotovinom, a pri rezerviranju uplatom na račun koji je naveo pansion Vila Inge.

Važeće cijene su ukupne bruto cijene i u njih su uračunati svi zakonom propisani porezi, naknade i davanja. U slučaju promjene stopa poreza, naknada i davanja te stvarne naplate novih poreza, naknada i davanja koji su strankama do tada bili nepoznati pansion Vila Inge zadržava pravo na odgovarajuću prilagodbu cijena.

Ako je pansion Vila Inge postavio ili je uzajamnim dogovorom ugovoren opcijski rok, a klijent tu opciju nije iskoristio unutar tog roka, Vila Inge ima pravo ukinuti opcijsku rezervaciju bez posebne obavijesti. Ako je pansion Vila Inge postavio ili je uzajamnim dogovorom ugovoren rok za avansno plaćanje ili rokovi za više obroka avansnog plaćanja, a druga ugovorna strana se tih rokova nije držala, pansion Vila Inge nema obvezu dalje održavati rezervaciju.

Zaključivanje ugovora o smještaju obvezuje ugovorne strane tijekom cijelog ugovorenog trajanja ugovora o ispunjavanju uzajamnih obveza na sljedeće:

  1. obveza pansiona Vila Inge je održavati sobu/apartman spremnom u skladu s rezervacijom;
  2. obveza druge ugovorne strane je platiti vrijeme (trajanje) narudžbe sobe/apartmana.

Pravno se ugovor o smještaju koji se jednom zaključi ne može više otkazati. Ako ugovorna strana naručenu sobu/apartman iz bilo kojeg razloga ne iskoristi ili iskoristi samo djelomično (storniranje, kasniji dolazak, raniji odlazak), i dalje je pravno obvezna na zahtjev platiti ugovorenu ili uobičajenu cijenu usluge za cijelo razdoblje rezervacije. Ako je rezervaciju za klijenta izvršila treća strana, naručitelj zajedno s klijentom prema Vili Inge snosi solidarnu odgovornost.

Pansion Vila Inge se u dobroj vjeri obvezuje da će sobe/apartmane, koji nisu iskorišteni ili su stornirani, na drugi način iznajmiti i da će u te svrhe iscrpiti sve raspoložive i prikladne mogućnosti. Ako pansion Vila Inge uspije stornirane ili neiskorištene sobe/apartmane u cijelom razdoblju i u punoj cijeni rezervacije na drugi način iznajmiti, prestaje obveza druge ugovorne strane prema pansionu Vila Inge. Ako pansion to bude u mogućnost učiniti samo djelomično (što se tiče noćenja ili cijene), pansion ima pravo na podmirivanje razlike u iznosu. Primici ostvareni na drugi način će se vratiti drugoj ugovornoj strani. Pansion Vila Inge će uspjeh (100% popunjenost) ili neuspjeh iznajmljivanja drugima dokumentirati predočavanjem svojih prijava gostiju koji se po zakonu moraju predočiti hrvatskim nadležnim tijelima.

Pansion Vila Inge ima pravo na plaćanje svih usluga prije odlaska i time zakonsko založno pravo na stvari koje je gost donio.

Za štetu koju je klijent učinio u sobama/apartmanima za vrijeme svojeg boravka klijent bez ograničenja odgovara pansionu Vila Inge.

Rezervirane sobe/apartmani gostu stoje od 15:00 sati na raspolaganju. Na dan odlaska sobe/apartmani se moraju isprazniti do 10:00.

Dogovori koji odstupaju od navedenog kao što su rokovi za odustajanje bez ili sa smanjenim troškovima, potraživanja avansnog plaćanja, uređivanje opcija, plaćanje putem bariranog čeka ili odgođenog plaćanja su mogući, ali potrebno ih je sklopiti u pisanom obliku i stupaju na snagu tek nakon pristanka pansiona Vila Inge.

Za dovođenje kućnih ljubimaca potreban je pristanak pansiona Vila Inge. Klijent je obvezan unaprijed najaviti želju da dovede jednog ili više ljubimaca. Ako pansion Vila Inge da svoj pristanak za dovođenje kućnih ljubimaca, daje ga pod uvjetom da kućni ljubimci budu pod stalnim nadzorom gosta te da nemaju bolesti i ne predstavljaju opasnost za goste i osoblje. Dozvoljena su najviše dva kućna ljubimca po sobi. Dovođenje životinje/životinja na doručak nije dozvoljeno. Po ljubimcu i noćenju naplaćuje se naknada u skladu s cjenikom. Iznimka su međutim psi za slijepe, gluhe i drugi psi pomagači. Oni se mogu dovesti besplatno i u svako vrijeme u pansion Vila Inge.

Pansion Vila Inge čini sve kako bi što savjesnije ispunjavao narudžbe buđenja, ali ne odgovara za štetu nastalu zbog neispunjenih narudžbi buđenja ili narudžbi buđenja ispunjenih u pogrešno vrijeme.

S poštanskim pošiljkama te pošiljkama stvari i robe koje su namijenjene uručivanju klijentu na ruke se postupa s najvećom pažnjom i povjerljivošću. Pansion Vila Inge preuzima čuvanje, internu dostavu i po želji uz naknadu naknadno slanje istih.

Deponirane stvari šalju se naknadno isključivo na rizik i troškove klijenta. Pansion vila Inge čuva deponirane stvari šest mjeseci besplatno.

Pansion Vila Inge odgovara za pripisive mu štete nastale povredom života, tijela ili zdravlja. Nadalje, pansion Vila Inge odgovara za ostale štete nastale zbog namjerne povrede dužnosti ili grube povrede dužnosti uzrokovane teškim nemarom te za štete koje počivaju na namjernoj ili nemarnoj povredi ugovorno tipičnih obveza. Povredom dužnosti prema pansionu Vila Inge smatra se jednakom kao i povreda dužnosti prema njegovim zakonskim zastupnicima, namještenicima ili pomoćnicima. Dalekosežniji zahtjevi za nadoknadu štete isključeni su ako nisu na drugi način regulirani u ovim Općim uvjetima poslovanja.

Ako dođe do smetnji ili nedostataka na uslugama pansiona Vila Inge, pansion Vila Inge će se po obavijesti ili neposrednoj žalbi gosta potruditi sanirati iste. Gost je obvezan uložiti razuman napor u doprinos otklanjanju smetnje i što je moguće većem smanjivanju moguće štete. Ostale obveze gosta su pravovremeno ukazivanje pansionu Vila Inge na mogućnost nastajanja iznimno visoke štete.

Za donesene stvari pansion Vila Inge odgovara prema zakonskim odredbama koje ograničavaju odgovornost na iznos od najviše 1.000,00 €, a za novac, vrijednosne papire i dragocjenosti na iznos od najviše 750,00 €. Klijent gubi ovo pravo ako odmah nakon što uoči gubitak, uništenje ili oštećenje donesenih stvari o tome ne obavijesti pansion Vila Inge. Za neograničenu odgovornost vrijede zakonske odredbe.

Ako se klijentu na zemljištu pansiona na raspolaganje stavi parkirno mjesto, čak i uz naknadu, time nastaje ugovor o ostavi (čuvanju). Pansion Vila Inge nema obvezu održavanja nadzora nad parkirnim mjestom. Pansion Vila Inge snosi odgovornost samo u okviru kaznene odgovornosti. Pansion Vila Inge ne odgovara za štete za koje moraju odgovarati samo drugi klijenti ili ostale treće osobe. Eventualna šteta mora se prijaviti pansionu Vila Inge prije napuštanja zemljišta.

Ako jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja postane neučinkovita, to neće utjecati na učinkovitost ostalih odredbi. Strane će neučinkovite odredbe bez odgode zamijeniti učinkovitima, a koje će neučinkovitim odredbama po smislu biti što sličnije.

Sudska nadležnost je mjesto obavljanja poslovne djelatnosti kao mjesto pružanja usluge i time Opatija (Mošćenička Draga), Hrvatska. Bilo kakvi poslovni uvjeti klijenta/druge ugovorne strane se ne priznaju. Primjenjuje se isključivo hrvatsko pravo.

Ovi Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve pravne poslove sklopljene od ovog trenutka.

Stanje: siječanj 2014.

Pansion Vila Inge, Obitelj Tutić,
Šetalište 25. travnja br. 29, 51417 Mošćenička Draga/Kroatien

Opće uvjete poslovanja možete naći ovdje u PDF verziji spremnoj za ispis.

Slikovni materijal

Svaka neodobrena upotreba slikovnog i fotografskog materijala će se pravno goniti! Sva prava na ova djela posjeduju vlasnici pansiona Villa Inge.

Prava na slike: